LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

WHATIWANT

IF THERE'S ANYTHING WRONG WITH MY POST PLEASE LET ME KNOW. I'LL FIX YOU :-)

Follow me....

Sunday, October 3, 2010

PEPERANGAN DALAM ISLAM

Al-Quran telah menegaskan dalam surah an-Nahl, ayat 25 supaya Islam itu diseru dengan hikmah bukan secara kekerasan seperti yang didakwa oleh golongan orientalis yang mengatakan Islam disebarkan melalui mata pedang. Allah S.W.T. berfirman, " Tidak ada paksaan umtuk memasuki Islam. Sesungguhnya telah dijelaskan jalan yang benar daripada jalan yang salah"(al-Baqarah:256).


 Peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad s.a.w. dikenali sebagai ghazwah dan peperangan yang tidak disertai oleh Baginda s.a.w. disebut sariyah.

Didalam peperangan semestinya ada yang terkorban.. didalam peperangan yang pertama iaitu perang Badar, seramai 22 orang tentera Islam telah gugur syahid dan sebanyak 70 orang tentera musuh dibunuh. Didalam perang Uhud, tentera Islam hampir tewas menyebabkan ramai yang gugur syahid iaitu seramai 70 orang dan hanya 22 orang tentera musuh yang terkorban. Perang Khandak pula, hanya 6 orang tentera Islam terkorban dan 10 orang tentera musuh mati. perang Khaibar seramai 18 orang tentera Islam terkorban dan 93 orang tentera musuh yang terkorban. Didalam perang Mu'tah, 12 orang tentera Islam telah terkorban dan jumlah tentera musuh tidak dapat diketahui. Perang Taif, hanya 6 orang tentera Islam terkorban dan seramai 71 orang tentera musuh mati.

No comments:

Post a Comment